vlag

Restauratie H. Nicolaaskerk

Tussenstand

We hebben tot nu toe
€100000000
euro opgehaald!

Doel bereikt!

Dank u voor uw steun!