vlag

Restauratie H. Nicolaaskerk

Zonder de kerktoren raken we (meer dan) de weg kwijt!

Hij is er niet weg te denken. Van welke kant je Helvoirt ook binnenkomt.. “Daar is de torenspits!”. Het moet een opwindende tijd zijn geweest daar in het begin van de 20e eeuw toen die toren langzaamaan boven alles uit begon te steken. Het resultaat van een langdurig en ongetwijfeld ook godsvruchtig verlangen om een kerk te bouwen.

Jarenlang waren de pastoors in de weer geweest om geld in te zamelen. Veel geld. Wel 25.000 gulden werd er door de Helvoirtenaren alleen al bijeengebracht. De boeren brachten zand vanuit de duinen voor 10 ct per vracht. Helvoirtenaren waren katholiek en dat zullen ze weten ook!

Het was zelfs een reden om er een muziekgezelschap, een RK Harmonie, voor op te richten. Een monumentaal "Bouwwerk van Hubert van Groenendael" Als de kerk op maandag 5 oktober 1903 plechtig wordt ingewijd rijden er praalwagens vol engelen door de Kastanjelaan. Weldra zal er ook een patronaat, een kleuterschool een een meisjesschool worden gebouwd. Allemaal onder het toeziend oog van het haantje bovenop de toren.

Betovering

Datzelfde haantje heeft in de voorbije eeuw minzaam moeten toezien dat die gebouwen plaats moesten maken voor een nieuwe dr Landmanschool, voor gemeenschapshuis Gastenbosch, voor ouderenwoningen … . Wie had bij de ingebruikname van deze gebouwen durven beweren dat het niet veel meer dan weggooibouwsels waren? En wie durft de betovering rondom het HelvoirThuis te breken door te zeggen dat over een jaartje of 30 er hoogstwaarschijnlijk weer gesproken zal gaan worden over sloop?

Investeren in duurzaamheid

De Nicolaaskerk staat er nog even stoer bij als bij de opening 102 jaar geleden. Het Angelusklokje klinkt tegenwoordig weer elke dag even na twaalven. Het gebouw heeft na ruim een eeuw een niet-meer-weg-te-denken plaats ingenomen. De toren zegt ons van verre dat Helvoirt in de buurt is. Een aangenaam thuiskomen. Die toren moet dringend gerestaureerd worden. Dat gaat drie ton kosten. (en nu zijn het euro’s!) Dat is veel geld, maar wel een investering in de toekomst. Zonder toren is Helvoirt immers nog verder van huis.