vlag

Restauratie H. Nicolaaskerk

Stichting tot Restauratie van de H.Nicolaaskerk te Helvoirt

De Stichting had en heeft ten doel om de meer dan 100 jaar oude kerk in stand te houden voor de Parochie gemeenschap maar ook voor de bevolking van Helvoirt als geheel omdat de kerk een prominente plaats inneemt in het dorpsbeeld van Helvoirt.

Vanaf de 12e eeuw bestaat er in Helvoirt al een geloofsgemeenschap van Christenen. In het begin kwam die samen in een kapel (v.a. 1192). Deze kapel werd meermalen verbouwd en er ontstond rond 1375 een Romaans kerkje.

Rond 1550 is de gotische kerk gereed gekomen in de huidige vorm (De "Oude kerk" aan de Torenstraat). Met de Reformatie ging deze kerk in 1648 over in de handen van de Hervormden. Opnieuw bouwde de Rooms Katholieke gemeen- schap rond 1675 een kerk, ditmaal op de huidige locatie Lindelaan 37, dus achter 'de Dreef'. Dit was een schuurkerk met lemen wanden en een dak van stro. Later in 1724 zou deze vervangen worden door een nieuwe schuurkerk, nu met stenen muren.

In 1840 kwam de Waterstaatskerk in gebruik voor de parochie. Op 30 april 1901 werd de eerste steen gelegd van de huidige neogotische Nicolaaskerk, die op 5 oktober 1903 officeel werd ingezegend. De kerk is gebouwd onder architectuur van dhr. J.H.H. van Groenendael, en werd in 1974 op de lijst van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg geplaatst als erkend rijksmonument.

Door al die eeuwen heen hebben mensen in deze geloofsgemeenschap elkaar gevonden op een centrale plaats, hebben zij gebeden, geloofd en (samen) gewerkt in het licht van hun tijd. In onze tijd heeft de organisatie van de parochie een heel eigen vorm gekregen, waarin Diakonie, Liturgie, Beheer en Verkondiging centraal staan.