vlag

Restauratie H. Nicolaaskerk

Historische achtergrond Nicolaaskerk Helvoirt

Op 30 april 1901 is de eerste steen gelegd voor de Nicolaaskerk in Helvoirt en op 5 oktober 1903 werd de kerk ingezegend. De architect van deze driebeukige, neogotische kruisbasiliek met een hoge westtoren is J.J.H. (Hubert) van Groenendael. De inrichting en inventaris zijn zeer rijk uitgevoerd en nog in oorspronkelijke staat. De kerk is een cultureel erfgoed en is zowel kerkhistorisch als kunsthistorisch van groot belang. Dat is ook mede bepalend geweest om er in 1974 een Rijksmonument van te maken.

Restauratiegeschiedenis:

De kerk kent al een rijke restauratiehistorie. In chronologische volgorde: 1984: gevels en torens (metselwerk) met het gebrandschilderde raam van de koorzolder 1989: gootwerk, hemelwaterafvoeren en riolering 1992: de gebrandschilderde ramen van de abscis 1996: noodreparatie gewelfrib boven het priesterkoor 1998: 2 gebrandschilderde ramen van het schip

Daarna was voor diverse werkzaamheden nog een bedrag nodig van ruim € 1.250.000,- Er kwam een rijkssubsidie van € 850.000,- Het overige is bij elkaar gehaald d.m.v. fondsen en door de bevolking. 2002: glas-in-lood-ramen van het schip 2003-2004: gewelven, stucwerk en binnenschilderwerk van het priesterkoor, dwarsschip en hoge deel van het middenschip. 2007-2008: gewelven, stucwerk en binnenschilderwerk van de zijbeuken en de kapellen 2008: afronding restauratie interieur inclusief de reiniging van de beschilderingen en het herstel van de 14 kruiswegstaties

Mocht u meer informatie willen over de kerk in huidige staat, neem dan eens een kijkje op de officiële site.